FISCAL I COMPTABLE
FISCAL I COMPTABLE

Quota d’assessorament integral per a empreses i autònoms en Fiscal i Comptabilitat.

Amb la finalitat que el nostre client es pugui dedicar a fer créixer i desenvolupar millor el seu negoci, Galindo Gestoria posa a la seva disposició tot el seu equip humà i tècnic per tal d’assessorar i gestionar de forma integral l’àrea FISCAL de la seva empresa.

Ens agrada mantenir una òptima comunicació i un alt nivell de confiança amb el nostre client. Per aconseguir-ho, li assignem un dels nostres professionals perquè actuï com a únic interlocutor amb ell. D’aquesta manera s’aconsegueix eficiència en el flux de treball, un millor coneixement del seu negoci i la total satisfacció pels serveis rebuts.

El nostre objectiu és aconseguir un estalvi en costos i en temps en les gestions empresarials dels nostres clients.