HERÈNCIES
HERÈNCIES

Tramitem els documents de successió perquè no ho hagi de fer vostè

Sabem que no és fàcil dedicar temps i esforços a tramitar tots els documents que comporta la pèrdua d’un familiar proper.

Per tal d’acompanyar els hereus en tot el relatiu a l’herència, a gestionar la fiscalitat, a planificar les successions o a resoldre els temes legals, restem a la seva disposició per trobar les millor solucions.

Amb Galindo Gestoria no es trobarà mai sol.