LABORAL
LABORAL

Quota d’assessorament integral per a empreses i autònoms en Laboral i Seguretat Social

La professionalitat, experiència i titulació de l’equip que integra Galindo Gestoria permet gestionar tots els assumptes laborals i de Seguretat Social del seu negoci de forma òptima.

Apostem per una formació contínua, un reciclatge constant en canvis normatius i una transparència envers els nostres clients per tal de gestionar l’àrea LABORAL de la millor manera possible.

Aquest servei inclou altes, baixes, contractes, pròrrogues, nòmines, etc.